استاندار گیلان گفت: هزینه شدن اعتبارات پسماند در جای دیگر قابل اغماض نیست و اگر انحرافی وجود داشته، باید پس داده شود.

به گزارش تیترما، ارسلان زارع در جلسه‌ی اقتصاد مقاومتی استان گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، گفت: در تخصیص اعتبارات برای پروژه های مهم حساسیت و پیگیری ها ضرروت دارد.

وی افزود: در اجرای پروژه های مهم استانی تاکید می کنم، مدیران رونوشت ها را حتما پیگیری کند.

زارع ادامه داد: یکی از اختصاصات خوب امسال، اعتبار ده میلیارد تومانی به بخش نوغانداری بوده، مدیران پیگیری کنند تا از فرصت ها نهایت بهره  گرفته شود.

وی با بیان این‌که کندی هایی در انجام پروژه ها دیده می شود، که علی‌رغم گذشت زمان درصد فیزیکی پروژه تفاوت چندانی نمی کند، گفت: یکی از خروجی های مهم این جلسات این باشد که حرکت‌های لاک پشتی در این خصوص تغییر یابد.

زارع با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش برای مقابله با تحریم است، ادامه داد: تحریم ها برای ما باید فرصت باشد و با حمایت از مردم عزمی عمومی را می توان ایجاد کرد.

استاندار گیلان با اشاره به این‌که با توجه به زوایای مختلف برنامه اقتصادی که بیش‌ترین توجه آن در صنعت و کشاورزی است، باید خدمات و اقدامات موثرتری صورت بگیرد، افزود: ما قدردان کارهای انجام شده هستیم؛ اما حتما باید سرعت کارها بیش‌تر شود. برای اتمام پروژه‌ها نباید زمان را از دست بدهیم.

وی گفت: موضوع پسماند یکی از مهم‌ترین تهدیدات در استان های شمالی و گیلان است. نیاز به حمایت های ملی داریم که آمار و تزریق اعتبارات موید این است که خوشبختانه از سوی دولت این حمایت ها وجود دارد. ضرورت دارد مدیران پیگیری بیش‌تری داشته باشند.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: مدیران مدیریت موضوع پسماند را هر روز برای رسیدگی بر روی میز خود داشته باشند و به هیچ وجه در این خصوص غفلت نکنند.
وی تاکید کرد: شهرداری رشت در تسریع در انتخاب پیمانکار، تجهیز کارگاه ها و پیش‌برد کار همت مضاعف داشته باشند.

زارع ادامه داد: متولیان اصلی و دست اندرکار در پیش‌برد کارها توجه داشته باشند. صرفا صحبت کردن مشکلات پسماند را حل نمی کند. مردم همکاری لازم را دارند و شهردار همت کند هرچه سریع‌تر مشکلات حل شود.

زارع با تاکید بر این‌که ضرورتی مهم‌تر از مدیریت پسماند وجود ندارد، گفت: هرگز اجازه نمی دهیم اعتبارات پسماند در جای دیگری هزینه شود. اگر هم در اعتبارات گذشته انحرافی وجود داشته، باید پس گرفته شود.

  • منبع خبر : ایسنا