مدیران ۳ رستوران در تهران بازداشت شدند
مدیران ۳ رستوران در تهران بازداشت شدند
مدیران ٣ رستوران مشهور تهران به جرم ایجاد فضای مغایر با شئونات اخلاقی و مذهبی بازداشت شدند.

به گزارش تیترما،  مدیران ٣ رستوران مشهور در تهران به دستور داسرای جرایم اخلاقی به اتهام ایجاد فضای مغایر با شئونات اخلاقی و مذهبی بازداشت شدند.

بر اساس خبر فارس، دادسرای جرایم امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارش‌های مردمی، با شناسایی عوامل خاطی در سه رستوران فردوسی، شبستان و دیوان، مبنی بر فراهم ساختن فضای این رستوران‌ها به جهت اختلاط و رقص زن و مرد، نسبت به بازداشت آنان و پلمب این اماکن مبادرت کرد.