فدراسیون بوکس ایران برای نخستین بار برای بانوان کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

به گزارش تیترما، راه‌اندازی بوکس بانوان در ایران از جمله قول‌هایی بود که حسین ثوری رییس فعلی فدراسیون بوکس در زمان انتخاباتش داد.

به نظر می‌رسد با توجه به اقداماتی که در دست اجرا است، می‌توان به راه‌اندازی بوکس بانوان در کشور امیدوارتر شد.

در همین راستا فدراسیون بوکس ایران قصد دارد برای نخستین بار، اسفند ماه سال جاری کارگاهی آموزشی را برگزار کند تا بانوان رشته‌های رزمی دیگر در صورت تمایل، آشنایی بیش‎تری با بوکس پیدا کنند.

حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران نیز در مورد این کارگاه به ایسنا گفت: این اقدام فدراسیون بوکس در حال حاضر برای آموزش قوانین و مقررات این رشته به دانشجویان، مربیان و ورزشکاران رشته‌های مختلف رزمی است.