به دلایل رد صلاحیتم اضافه شد
به دلایل رد صلاحیتم اضافه شد
طیبه‌ سیاوشی نماینده‌ی مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در حساب تویتری اش نوشت: عدم التزام عملی به اسلام به دلایل رد صلاحیتم اضافه شد!

به گزارش تیترما، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از اضافه شدن عدم التزام عملی به اسلام به دلیل رد صلاحیت خود خبر داد.

طیبه سیاوشی در حساب توییتری‌اش خبر داد: ابتدا به دلیل عدم “التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” رد صلاحیت شدم؛ اعتراض کردم و ۲۰ روز بعد، “عدم التزام عملی به اسلام” نیز به آن اضافه شد!