معلولان و چالش روزهای برفی
معلولان و چالش روزهای برفی
رییس دبیرخانه‌ی ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی بهزیستی کشور با اشاره به چالش‌های معلولان در شرایط جوی خاص، مانند روزهای برفی و یخ‌بندان گفت: تردد افراد دارای معلولیت با ویلچر در همه‌ی شرایط جوی باید به آسانی صورت گیرد و مسئولان شهری باید به این امر اهتمام ورزند.

عکس: ایرنا