کارشناس اداره‌ی استاندارد: امکان فعالیت ندارد
کارشناس اداره‌ی استاندارد: امکان فعالیت ندارد
کارشناس اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: هر 2 شهربازی کرمانشاه به‌ دلیل استاندارد نبودن تجهیزات همچنان پلمب است و امکان فعالیت ندارند.

به گزارش تیترما،  فارس به نقل از اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه گزارش داد: سیدپیام شفیعی با اشاره به وجود دو شهربازی در شهر کرمانشاه شامل شهربازی پل ولایت و شهربازی فانفار طاق‌‌بستان، اظهار داشت: هر ۲ شهربازی به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و وسایل بازی پلمب هستند و امکان فعالیت ندارند.

وی گفت: چندی قبل قرار بود با کمک سرمایه‌گذار تمام تجهیزات قدیمی این ۲ شهربازی تعویض و وسایل بازی نو جایگزین آن‌ها شود، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

کارشناس اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه در صورت نصب تجهیزات جدید اداره استاندارد آماده همکاری است، گفت: اگر تجهیزات به روز نصب شود، ما هم آماده‌ایم پروانه استاندارد نصب و بهره‌برداری برای این وسایل صادر کنیم، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و از تجهیزات قدیمی ۲ شهربازی نیز هیچکدام نشان استاندارد ندارند.

کارشناس اداره استاندارد استان کرمانشاه،گفت: بیش از ۱٫۵ سال قبل برای تعدادی از وسایل بازی شهربازی پل ولایت پروانه استاندارد صادر شد، اما چون پروانه‌های استاندارد فقط یک‌سال مهلت دارد، پروانه‌های صادر شده اکنون دیگر معتبر نیست.

وی افزود: همچنین برای وسایل سنگین بازی نیز باید بازرسی مراقبتی به صورت هر سه ماه یک‌بار انجام شود که در این زمینه نیز درخواست و اقدامی از سوی شهربازی نداشتیم.

شفیعی با اشاره به اینکه شرایط برای شهربازی فانفار نیز مشابه است، گفت: هیچکدام از وسایل بازی این شهربازی نیز پروانه استاندارد ندارد و از همین رو امکان استفاده از آن‌ها وجود ندارد.