سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفان FATF که بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته و هر روز بهانه می آورند آیا حاضرند مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند.

 

فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پایان مهلت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) گفت: مهمترین مساله درباره FATF حالت تعلیقی است که کشور دچار آن شده است آن هم در وضعیتی که در همین مدت مهمترین متحدان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای ما پیغام داده‌اند که در صورت نپیوستن به این سازمان امکان همکاری متقابل با ما در حوزه های مالی را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در شرایطی که بارها دولت و مجلس استدلال خود را شفاف بیان کرده‌اند، مخالفان تنها به بیان کلیات می‌پردازند و هیچ حرف کارشناسی و تخصصی برای رد این لوایح شنیده نمی‌شود. آن ها فقط می‌گویند در صورت پیوستن به FATF امکان کمک به متحدانمان را نخواهیم داشت و اطلاعاتمان را به دشمنان می‌دهیم ولی حتی به خودشان زحمت توضیح نمی‌دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد.

سعیدی یادآور شد: وزیر خارجه و معاونانش بارها برای همین کلیات مجهول پاسخ های مستدل ارائه کردند اما انگار عده‌ای نمی‌خواهند بشنوند و در این وضعیت هرگونه تلاش برای اقناع آن ها فایده‌ای نخواهد داشت.

نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند؟ بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته اند و هر روز یک بهانه می آورند. در نهایت امیدواریم آنچه واقعا به مصلحت کل کشور است، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.