در چهارمین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس یازدهم شورای اسلامی به عدد 4781 نفر رسید.

 

به گزارش تیترما، بر اساس اعلام وزارت کشور تعداد ۴۷۸۱ از سراسر کشور با مراجعه به فرمانداری‌ها و وزارت کشور در انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کردند.

گفتنی است از این تعداد ۸۸ درصد مرد و ۱۲ درصد زن هستند و به طور تقریبی تاکنون هر یک نفر برای رسیدن به کرسی مجلس باید با ۱۶ نفر رقابت کند که به یقین،  این آمار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.