مردم و تاریخ هرگز اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی و مسئولان را هم‌زمان با افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین از ساعت 24 فراموش نمی‌کنند.

مردم و تاریخ هرگز اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی و مسئولان را هم‌زمان با افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین از ساعت ۲۴ فراموش نمی‌کنند.