فیلم: نشر کلیپ‌های برخورد معلم و دانش‌آموز مشکوک است
فیلم: نشر کلیپ‌های برخورد معلم و دانش‌آموز مشکوک است
در روزهای اخیر موضوع برخورد و کتک کاری معلم و دانش آموز دارد به روال عادی تبدیل می شود که مشکوک به نظر می رسد.

تیترما- گروه وبگردی / کلیپ کوتاهی از کتک خوردن یک دانش آموز گیلانی توسط معلم در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

گفتنی است در روزهای اخیر موضوع برخورد و کتک کاری معلم و دانش آموز دارد به روال عادی تبدیل می شود که مشکوک به نظر می رسد.