آیا محمد اصفهانی برای رضاشاه آهنگ ساخت؟
آیا محمد اصفهانی برای رضاشاه آهنگ ساخت؟
شایعه کردند که اصفهانی به کالیفرنیا رفته و برای رضاخان آهنگ خوانده است.

محمد اصفهانی : شایعه کردند که اصفهانی به کالیفرنیا رفته و برای رضاخان آهنگ خوانده است.

  • نویسنده : تحریریه
  • منبع خبر : عصرایران