شجریان و ابتهاج را باید یکی از موفق‌ترین زوج‌های موسیقی ایران دانست
شجریان و ابتهاج را باید یکی از موفق‌ترین زوج‌های موسیقی ایران دانست
شجریان و ابتهاج را باید یکی از موفق‌ترین زوج‌های موسیقی ایران دانست. خواننده و شاعری که در کنار هم بی‌نظیر ظاهر شدند اما این قابلیت را نیز داشتند که بدون کمک یکدیگر، ستاره‌ای در آسمان فرهنگ و هنر ایران زمین باشند.

به گزارش تیترما،  برای تشکیل یک قطعه موسیقی موفق نیاز به تشکیل یک مثلث موسیقیایی است تا بتوانیم شاهد انتشار یک قطعه موسیقی دلپسند باشیم. برای بررسی این اتفاق در موفقیت‌های خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان کافی است که به دو ضلع این مثلث یعنی شعر و اجرای موسیقی توجه کنیم. البته نباید حضور آهنگسازان شناخته شده‌ای مثل محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ‌ور، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و دیگر هنرمندان را نادیده گرفت.

محمدرضا شجریان را باید یکی از باهوش‌ترین خوانندگان معاصر در انتخاب شعر و ترانه بدانیم. ششم اسفندماه سالروز امیر شعر فارسی، امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)‌ برای او ومحمدرضا شجریان تندرستی را آرزومندیم

دو بیت شعر از امیرهوشنگ ابتهاج دربا‌ره استاد محمدرضا شجریان:

قدسیان می‌دمند نای ترا/ تا خدا بشنود نوای ترا

آسمان پهن کرده گوش که باز/ بشنود بانگ ربنای ترا

 

  • منبع خبر : ایبنا