فریز مواد غذایی ویروس کرونا را از بین می‌برد
فریز مواد غذایی ویروس کرونا را از بین می‌برد
عضو کمیته‌ی کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فریز مواد غذایی موجب از بین رفتن ویروس کرونا می‌شود.

به گزارش تیترما، مینو محرز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر این‌که آیا فریز مواد غذایی موجب از بین رفتن ویروس کرونا می شود یا نه افزود: ویروس در مقابل فریز خیلی زود از بین می‌رود.

وی ادامه داد: هم‌چنین ویروس در مقابل گرما نیز خیلی زود از بین می‌رود.

محرز خاطرنشان کرد: ویروس برای زنده ماندن احتیاج به سلول زنده و میزبان دارد و در محیط آزاد ممکن است تا چند ساعت زنده بماند.

فوق تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری درباره مدت زمان بقای ویروس کرونا در محیط آزاد اظهارداشت: چون اکنون تازه این اپیدمی شروع شده است مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا مشخص نیست؛ اما ویروس‌های شبیه به آن، حداکثر تا ۴۸ ساعت قابلیت زنده ماندن دارد.