رسول فرخی در صدر فهرست ایستاد
رسول فرخی در صدر فهرست ایستاد
رسول فرخی میکال، نماینده‌ی مردم لاهیجان در یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

به گزارش تیترما بر اساس فهرست اعلامی فرمانداری لاهیجان رسول فرخی نامزد یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نفر اول این حوزه شد و به مجلس راه خواهد یافت.

دکتر ذبیح نیکفر نماینده‌ی کنونی این شهرستان با اختلاف ۵۰۷ در جای دوم فهرست فرمانداری لاهیجان قرار دارد.