احساس کاذب سلامت در میان مردان بیش‌تر است
احساس کاذب سلامت در میان مردان بیش‌تر است
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: احساس کاذب سلامت در میان مردان بیش‌تر است در نتیجه کم‌تر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند.

به گزارش تیترما، علیرضا زالی در «چهارمین کنگره سلامت مردان و بهداشت باروری» افزود: پیام جدی این کنگره توجه بیش از پیش به سلامت مردان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهارداشت: احساس کاذب سلامت در میان مردان بیش‌تر است در نتیجه کم‌تر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند و سهم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی ١٠ تا٢٠ درصد از کل مراجعات است.

وی با تاکید بر توجه ویژه به سلامت مردان در نظام سلامت، اظهارداشت: سنجه‌ی امید به زندگی در مردان ایرانی به طور محسوس دو و نیم تا سه سال در مقایسه با زنان کم‌تر است.

به گزارش ایرنا، زالی در مورد خطرپذیری و مشکلات آقایان گفت: آقایان سه برابر خانم ها در معرض سقوط قرار دارند، هم‌چنین مردان تا ١٠ برابر بیش‌تر در معرض اعتیاد هستند.