دانشگاه آزاد برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم
دانشگاه آزاد برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم
دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکس در دی سال ۹۸ (۹ ژانویه سال ۲۰۲۰)، از نظر تعداد مستندات علمی رتبه‌ی برتر را در میان دانشگاه‌های خاورمیانه کسب کرد.

به گزارش تیترما به نقل از روز دانشگاه آزاد، بر اساس آخرین ویرایش این پایگاه، ایران با ۳۰۷۶۵۶ تولید علمی در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد. ترکیه با ۲۹۲۶۷۷ تولید علمی در رده‌ی دوم، عربستان با ۱۱۵۰۹۵ تولید علمی در رده‌ی چهارم و مصر با ۱۰۳۱۵۰ تولید علمی در رده‌ی پنجم قرار دارند.
بر اساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم، ۶۳۹۴ دانشگاه و موسسه‌ی آموزشی، پژوهشی از نظر مستندات علمی و مقالات برتر و استنادات دریافتی مورد بررسی قرار گرفتند.
۵۳ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از ایران در این ویرایش به عنوان دانشگاه های برتر فهرست شده اند. از کشور ترکیه ۱۰۶ دانشگاه، از کشور عربستان سعودی ۱۷ دانشگاه و از مصر ۲۴ دانشگاه در این فهرست حضور دارند.