تصویر روز: مریم میرزاخانی
تصویر روز: مریم میرزاخانی
دو سال پس از درگذشت نابغه‌ی ریاضی جهان، مریم میرزاخانی به عنوان یکی از 7 زن تاثیرگذار دنیا انتخاب شد.

مریم میرزاخانی