بنا بر اعلام وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات، دو بانوی ایرانی مدیران پروژه‌ی ماهواره‌های «ناهید و پیام» هستند.

به گزارش تیترما، وزیر ارتباطات گفت: در صنعت ماهواره بخش زیادی از دانشمندان فضایی کشور، زنان هستند؛ به صورتی که مدیران پروژه‌ی ماهواره‌های ناهید و پیام دو خانم بودند.

محمدجواد آذری جهرمی افزود: زنان باید به واسطه‌ی توانایی‌های خود رشد کنند، نه بر اساس ظاهر و اصولا این نگاه ظاهربین، زنان را از مدار جامعه و توان اجرایی کشور خارج می‌کند.

بر اساس خبر ایسنا، وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ درصد کارکنان شاغل در وزارت ارتباطات را زنان تشکیل می‌دهند و ۱۸ درصد جامعه‌ی استارت‌آپی را نیز زنان تشکیل می‌دهند که باید این رقم بیش‌تر شود و به بانوان در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال فرصت بیش‌تری بدهیم.