فیلم| اولین جلسه‌ی دادگاه روح‌الله زم
فیلم| اولین جلسه‌ی دادگاه روح‌الله زم
اولین جلسه‌ی دادگاه روح الله زم به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.