هدف ما کاهش تدریجی انواع مدارس است
هدف ما کاهش تدریجی انواع مدارس است
وزیر آموزش و پرورش گفت: نمی‌توان با یک حکم کلی، انواع مدارس را کاهش داد، بلکه باید این اتفاق به تدریج بیفتد.

به گزارش تیترما، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس درباره‌ی کاهش انواع مدارس در کشور، اظهار داشت: سیاست آموزش و پرورش کاستن از انواع مدارس است و در حال حاضر هم دو نوع مدرسه داریم که دولتی و غیردولتی است.

وی افزود: ۸ درصد مدارس کشور غیردولتی و ۸۹ درصد نیز دولتی هستند؛ اما به اقتضای شرایط مدارس خاصی شکل گرفته است که باید به تدریج نسبت به کاستن این نوع مدارس اقدام شود.

حاجی میرزایی تأکید کرد: نمی‌توان با یک حکم کلی همه مدارس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش داد و باید یک آهنگ مناسب به تدریج به هدفمان که کاستن انواع مدارس است، برسیم.