مهدی بیانی؛ پژوهشگر و ادیب معاصر
مهدی بیانی؛ پژوهشگر و ادیب معاصر
مهدی بیانی از اساتید ادبیات‌فارسی و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های فرهنگی و هنری در سده ی اخیر به شمار می‌رود که افزون بر تدریس ادبیات فارسی، برگزاری کلاس کتابداری، نمایشگاه نسخه‌های خطی و کلاس خوشنویسی را پایه‌گذاری کرد.

به گزارش تیترما، ۱۷ بهمن، پنجاه‌ و دومین سالروز درگذشت مهدی بیانی است که علاوه‌ بر کتاب‌های فراوان، کتابخانه ملی ایران را نیز از خود به یادگار گذاشته است.

او در ۱۲۸۵ خورشیدی در همدان متولد شد و در ۱۳۱۲ خورشیدی  همزمان با کار در کتابخانه ی دانشسرای عالی، تدریس زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد و در ۱۳۲۴ خورشیدی مدرک دکتری خود را در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت کرد.

از جمله آثار مهدی بیانی می‌توان به کتاب‌شناسی کتاب‌های خطی، فهرست نمایشگاه خطوط نستعلیق کتابخانه ملی، فهرست کتابخانه سلطنتی (دیوان‌ها)،  فهرست منشآت و مکاتیب و ….. اشاره کرد.

نکته ی مهم اینکه واژه ملّی که در نـام ایـن کتابخانه بـه کـار رفتـه، بـه هیچ وجه به معنای ملیتی و ملی گرایانه نبـود، بلکـه بیـانگـر آن بـود کـه این کتابخانه هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و مؤسسه ای غیر انتفاعی و مردمی است، از این رو، بی جا نیست اگر آن را نخستیـن کتابخانه عمـومی ایران بدانیم که در تهران تأسیس شد تا چند دهه بعد کتابخانه ملی تبریز، کتابخانه ملی فارس، کتابخانه ملی کرمان و کتابخانه ملی رشت نیز که همگی کتابخانه عمومی بودند در ایران تأسیس شدند.

بیانی در اواخر ۱۳۱۳ خورشیدی  کـه به ریاست کتابخانه ی عمومی معارف منصوب شـده بـود، تأسیس کتابخانه ملّی ایران را بـه علی اصغر حکمت وزیـر معـارف، پیشنهاد کرد و موافقت وی را جلب کرد.

  • منبع خبر : ایرنا