فیلم| صحبت‌های یحیی گل محمدی درباره‌ی سیستم پرسپولیس در شهرآورد ۹۲
فیلم| صحبت‌های یحیی گل محمدی درباره‌ی سیستم پرسپولیس در شهرآورد ۹۲
کنفرانس خبری پیش از شهرآورد 92 برگزار شد.