جلسه‌ی شورای شهر رشت برگزار نشد
جلسه‌ی شورای شهر رشت برگزار نشد
یکصد و بیست و ششمین جلسه‌ی شورای اسلامی رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد.

به گزارش تیترما،  ایرنا نوشت: در جلسه‌ی شورای اسلامی کلانشهر رشت ۶ عضو شورا شامل فاطمه شیرزاد، محمدحسن علیپور، محمد حسن عاقل منش، حجت جذب، فرهام زاهد و اسماعیل حاجی پور حضور داشتند که بعد از قرائت قرآن، سرود جمهوری اسلامی و دعای فرج ختم جلسه از سوی رییس شورای اسلامی رشت اعلام شد.

رییس شورای اسلامی  رشت در جمع خبرنگاران و اعضای حاضر در صحن شورا گفت: جز رضا رسولی که دلیل نیامدنش را به من اعلام کرده از بقیه‌ی اعضای غایب خبری ندارم.

وی بیان داشت: در ابتدای پذیرفتن مسئولیت به عنوان ریاست شورای اسلامی کلانشهر رشت اعلام کردم که بعد از نیم ساعت از جلسه رسمی شورا اگر اعضا به حد نصاب نرسد، پایان جلسه را اعلام می کنم و بر این قول خود تاکید دارم.

رییس شورای اسلامی کلانشهر رشت خاطر نشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورا باید وقت شناس بوده و سروقت در جلسه های شورا حاضر شویم و به طرح ها و لوایح بپردازیم.

شورای اسلامی رشت ۱۱ عضو دارد که برای برگزاری جلسه‌ها حداقل ۸ نفر باید حضور داشته باشند.

رشت، حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت دارد که در طول روز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.