تصویر روز: کیمیا علیزاده در کنفرانس مطبوعاتی انتخابی تیم ملی آلمان
تصویر روز: کیمیا علیزاده در کنفرانس مطبوعاتی انتخابی تیم ملی آلمان
کیمیا علیزاده قهرمان تکواندوی ایران که قصد دارد با پرچم آلمان در مسابقات شرکت کند، مهمان کنفرانس مطبوعاتی مسابقات انتخابی تیم ملی آلمان برای ‎توکیو 2020 بود.