تصویر روز:  پاسداشت رضا فرحمند در رشت
تصویر روز:  پاسداشت رضا فرحمند در رشت
رضا فرحمند از دید خود یک شهروند عادی است؛ اما برای فعالان فرهنگی ،هنری و اجتماعی شهر رشت چهره ای شناخته شده، محبوب و اثرگذار است.

 

رضا فرحمند