معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌ی منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: در قرارداد جدید بیمه تکمیلی که اجرای آن از ابتدای اسفند ماه شروع می‌شود، ۵۰۰ مرکز درمانی جدید به مراکز درمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی فرهنگیان اضافه خواهد شد.

به گزارش تیترما از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، علی الهیار ترکمن در نشست شورای معاونان این اداره کل با اشاره به قرارداد جدید بیمه‌ی تکمیلی با بیمه آتیه سازان حافظ گفت: در قرارداد جدید، بیمه‌ی آتیه سازان تعهد داده است که ۵۰۰ مرکز درمانی جدید به مراکز درمانی تحت پوشش بیمه‌ی تکمیلی اضافه کند.

ترکمن افزود: این بیمه متعهد شده که دوره بازپرداخت اسناد درمانی را به ۱۵ روز کاهش دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: هم‌چنین بیمه‌ی آتیه سازان در قرارداد جدید پذیرفته است که از ۱۱ خدمت درمانی، ۷ خدمت را بدون سقف پوشش قرار دهد و سقف خدمات مربوط به عینک، زایمان، آمبولانس و رفع انکسار عیوبی را افزایش دهد