ترانه علیدوستی با قرار کفالت آزاد شد
ترانه علیدوستی با قرار کفالت آزاد شد
ترانه علیدوستی پس از حضور در دادسرای رسانه با قرار کفالت آزاد شد.

 

به گزارش تیترما، در پی خبر احضار ترانه علیدوستی سردبیر خبرگزاری میزان درباره علت حضور ترانه علیدوستی در مراجع قضایی توئیتی منتشر کرده و گفت:

‏حضور ‎ترانه علیدوستی در مرجع قضایی ارتباطی به موضوعات اخیر ندارد؛ مربوط به پرونده‌ای است که سال ۹۶ با شکایت پلیس از علیدوستی به جریان افتاد.

مرجع قضایی هم در پی حل و فصل این پرونده قدیمی است.

در این باره بخوانید: