دولت چقدر عیدی می‌دهد؟
دولت چقدر عیدی می‌دهد؟
برآوردهای اولیه حکایت دارد که دولت در سال جاری، حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان به عنوان عیدی به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد.

به گزارش تیترما، موضوع دریافت عیدی و رقم آن برای کارکنان دولت در روزهای پایانی سال حائز اهمیت است؛ مبلغی که بر مبنای خاصی محاسبه و معمولا همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود.

بر اساس خبر ایسنا، طبق آن‌چه که در بودجه پیش‌بینی شد، دولت عیدی یک میلیون و ۷۸ هزار تومانی را برای سال جاری برآورد کرده بود و البته آخرین پیگیری‌ها نیز از این حکایت دارد که هم‌چنان این رقم پابرجاست ولی در نهایت باید هیئت دولت رقم عیدی را بررسی و تصویب کند که معمولا تفاوت چندانی نخواهد داشت.

مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و هم‌چنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود. براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است و از سوی دیگر هیئت وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیئت وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.

دولت برای سال آینده نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای عیدی کارکنان پیش‌بینی کرده است.

عیدی کارکنان از سال ۱۳۹۰ که ۳۵۰ هزار تومان بود تا سال جاری که  به یک میلیون و ۷۸ هزار تومان می‌رسد، حدود ۷۲۸ هزار تومان افزایش داشته است.