صدور مجوز برای تکثیر ماهی تیلاپیا غیرقانونی است+ تصویرنامه
صدور مجوز برای تکثیر ماهی تیلاپیا غیرقانونی است+ تصویرنامه
یک نماینده‌ی مجلس با ارسال نامه‌یی به معاون امور مجلس سازمان محیط زیست، صدور مجوز تکثیر گونه‌ی مهاجم تیلاپیا را مغایر قوانین و مقررات کشور دانست.

به گزارش تیترما از  فارس، طبیه سیاوشی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌یی به معاون امور مجلس سازمان محیط زیست، صدور مجوز تکثیر گونه‌ی مهاجم تیلاپیا مغایر قوانین و مقررات کشور دانست.

وی با اشاره به صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در در ۴ استان کشور، خواستار لغو این مجوزهای غیرقانونی شد.