مشکل مالکان صنایع حوضچه‌ای شهرکرد پس از ۲۰ سال رفع شد
مشکل مالکان صنایع حوضچه‌ای شهرکرد پس از ۲۰ سال رفع شد
سرپرست شهرداری شهرکرد گفت: پس از ۲۰ سال با موافقت استاندار مشکل ۲ هزار مالک زمین‌های صنایع حوضچه‌ای شهرکرد در کمیسیون ماده ۵ استان رفع شد.

به گزارش تیترما بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد، محمدرضا امیدی اظهار کرد: مشکل صدور پروانه‌های ساخت کارگاهی زمین‌های صنایع حوضچه‌ای رفع شد.

امیدی ادامه داد: قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵، این مشکل در کمیته تخصصی و کارشناسی مطرح و پس از رفع نواقص و ایرادات و تصویب در شورای ترافیک شهرستان و استان مورد تأیید نهایی قرار گرفت و به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع شد.

وی تصریح کرد: در این طرح، چگونگی اتصال معابر زمین‌های صنایع حوضچه‌ای شهرکرد به کمربندی جنوب شهر و موضوعات ترافیکی آن، پیش‌بینی و طراحی شده است.

امیدی خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح، حوزه شهرسازی شهرداری شهرکرد نسبت به صدور پروانه ساخت با کاربری کارگاهی برای زمین‌های صنایع حوضچه‌ای اقدام خواهد کرد.

  • منبع خبر : ایسنا