بیش از ۵ هزار و ۴۴۰ تن سویا، در سال 98 از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

به گزارش تیترما از خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: کشاورزان مازندران در سال زراعی جاری بیش از ۵ هزار و ۴۴۰ تن دانه روغنی سویا به ارزش بیش از ۱۵۴ میلیارد ریال به مراکز خرید تضمینی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تحویل دادند.

براساس این گزارش، سید محمد جعفری افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده ۱۰۰ درصد مطالبات سویاکاران مازندران به ارزش ۱۵۴ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال به حساب آن‌ها واریز شد.

وی با اشاره به تعداد مراکز خرید در استان مازندران گفت : عملیات خرید تضمینی دانه‌های روغنی در سالجاری توسط ۸ مرکز در سطح استان صورت گرفت که شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه به ترتیب با ۳۶ و ۳۴ درصد بیشترین آمار تحویلی این دانه روغنی را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران افزود: هر کیلوگرم دانه روغنی سویا با دو درصد ناخالصی و ۱۲ درصد رطوبت ۲۹ هزار و ۶۳۳ ریال، امسال از کشاورزان خریداری شد.