عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب اهدایی از تبریز به تهران
عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب اهدایی از تبریز به تهران
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: قلب یک جوان 34 ساله تبریزی که دچار مرگ مغزی شده بود با موفقیت به فرد 59 ساله پیوند زده شد.

به گزارش تیترما، مهدی شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: انتقال هوایی قلب پیوندی از تبریز به تهران، با هماهنگی مناسب بین بخشی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت و همکاری سازمان اورژانس کشور و آشیانه‌ی جمهوری اسلامی ایرا‌ن صبح روز جمعه ۱۳ دی ماه انجام شد.

بنا بر گزارش ایلنا وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، قلب این فرد مرگ مغزی پس از اعلام رضایت خانواده و فراهم آوری، به صورت هوایی به بیمارستان امام خمینی تهران ارسال و به فردی ۵۹ ساله با موفقیت پیوند زده شد.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: کبد فرد اهداکننده نیز برای پیوند از تبریز به شیراز ارسال شد.

وی افزود: تاکنون ۱۱ عملیات انتقال هوایی قلب اهدایی بین استانی صورت گرفته و ۱۲ قلب به بیماران نیازمند پیوند زده شده است.