مستند کوتاه در ستایش رشت
مستند کوتاه در ستایش رشت
مستند کوتاه رشت، کاری از فرزاد فخرایی که به ستایش رشت می‌پردازد.

فیلم کوتاه:
در ستایش رشت
تهیه و تدوین:
فرزاد فخرایی
نویسنده و گوینده‌ی گفتار متن:
الهام کیانپور