مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه گفت: چرا ‌کسانی مثل سیدمحمد خاتمی که در جلسات خصوصی و حضوری اعلام می‌کنند ‌"ما مخالف اردوکشی‌ها و بیانیه‌های میرحسین موسوی و رفتارهای کروبی بودیم" حاضر نشدند این حرف‌ها را ‌آشکارا و علنی اعلام کنند؟

به گزارش تیترما، خبرگزاری تسنیم گزارش داد: حمیدرضا مقدم‌فر مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه گفت: چرا هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از فتنه‌ی ۸۸ کسانی مثل سیدمحمد خاتمی که در جلسات خصوصی و حضوری اعلام می‌کنند ‌«ما مخالف اردوکشی‌ها و بیانیه‌های میرحسین موسوی و رفتارهای کروبی بودیم»، حاضر نشدند این حرف‌ها را به‌صورت آشکار و علنی اعلام کنند.

وی هم‌چنین تصریح کرد: البته علت این است که اگر این حرف‌ها آشکار شود، بسیاری از افرادی که در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان و جریان فتنه آن روز فعال بودند؛ گریبان ایشان را خواهند گرفت و به‌اعتراض خواهند گفت که «چرا همان زمان این مطلب را به ما نگفتید و با همراهی خود با میرحسین موسوی و کروبی، ما را گرفتار آن فتنه عظیم کردید؟»