به طور تقریبی ۶ میلیارد تومان خسارت دیده‌ایم
به طور تقریبی ۶ میلیارد تومان خسارت دیده‌ایم
فرماندار املش از خسارت ۶۰ میلیارد ریالی وزش باد شدید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تیترما، جلسه‌ی ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمد رنجبر فرماندار این شهرستان و مدیران عضو ستاد در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مشکلات ناشی از وزش شدید باد گرم روز پنجشنبه ۵ دی‌ماه ۹۸ در شهرستان املش، هرکدام از مدیران به بیان مسائل و مشکلات و ارائه‌ی راه حل ها پرداختند.

در جمع‌بندی این جلسه فرماندار شهرستان املش ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته گفت: کلیه‌ی ادارات خدماتی و عضو ستاد بحران ضمن هوشیاری و آمادگی کامل باید با هماهنگی‌های بیشتر در آماده باش کامل بوده و از همه‌ی توان و ظرفیت های موجود به جهت خروج بدون کم‌ترین خسارت از بحران موجود به‌کار بندند.


وی در پایان به ارائه‌ی آمار ابتدایی از خسارات اولیه پرداخت و گفت: بر اساس گزارش و برآوردهای دریافتی اولیه حدود ۲۰۰ مورد تخریب سربندی واحدهای مسکونی،تجاری و تولیدی، خسارت حدود یک هکتار از باغات چای ناشی از آتش سوزی، سقوط تعدادی از تیرهای روشنایی و متعاقب آن خاموشی برق برخی از روستاها، خسارت تاسیسات آبی و موارد دیگر به‌طور تقریبی حدود ۶۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
خبرنگار: ابوالفضل شکری