۱۰ هزار واحد مسکونی محرومین در کشور واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار تیترما، سردار سید ضیاالدین حزنی در حاشیه‌ی بهره برداری از یک واحدمسکونی محرومین در جیرگوابر املش گفت: تمهیداتی اندیشده شده است که تا پایان امسال ۱۵ هزار واحد مسکونی محرومین در کشور واگذار شود.
وی هم‌چنین اعلام کرد: ۱۰ تاکنون هزار واحد مسکونی محرومین در کشور واگذار شده است.
گفتنی است در این مراسم امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه املش، بخشدار رانکوه و رییس کمیته‌ی امداد حضور داشتند.

 

خبرنگار: ابوالفضل شکری