رییس پلیس راهور ناجا با بیان این‌که 92 درصد رانندگان قانون‌مدار هستند، گفت: در تحلیل تصادفات 3 سال اخیر مشخص شد 88 هزار راننده پرخطر وجود دارد.

به گزارش تیترما، سردار سیدکمال هادیان فر می‌گوید براساس تحلیل داده‌ها با این‌که ۹۲ درصد از رانندگان کشور قانون را رعایت می‌کنند، هنوز ۸۸ هزار راننده رفتارهای مخاطره‌آمیز در رانندگی دارند.
رییس پلیس راهور ناجا در آیین‌ اختتامیه‌ی جشنواره‌ی فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی با بیان این مطلب که هم‌یاران پلیس ۱۸ درصد در کاهش تخلفات نقش داشته‌اند، به تعداد رانندگان قانون‌مدار کشور اشاره کرد و بیان داشت: ۹۹ درصد رانندگان در کشور قانون‌مدار هستند.
بر اساس گزارش فارس، وی گفت: پلیس ۱۱ سال تصادفات را به خصوص در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحلیل کرد و در این تحلیل، به این نتیجه رسیدیم که ۸۸ هزار نفر راننده‌ی پرخطر در طول ۳ ساله داشته‌ایم که کم‌تر از یک درصد آمار را تشکیل می‌دهند.