دختر عالیجناب ایکس
دختر عالیجناب ایکس
شعر فرانوی دختر عالیجناب ایکس از اکبر اکسیر

بینوایان
با جلد گالینگور زرکوب
شیک وپیک چاق و چله
به قیمت
خرج یک ماه بینوایان
به بازار آمد
تا دختر عالی جناب ایکس
در ویلای اختصاصی شمال فصل فصل بخواند
و به گیس کوزت‌های جهان
قاه قاه
گریه کند!

  • نویسنده : اکبر اکسیر