اسامی 42 نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط هیئت اجرایی انتخابات رودسر و املش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار تیترما از رودسر، هیئت اجرایی انتخابات شهرستان رودسر و املش اسامی زیر را به عنوان کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ی این حوزه اعلام کرد.
۱-حبیب پنجی متولد ۱۳۶۶
۲-حسن حسن زاده متولد ۱۳۳۹
۳- محمد تائب متولد ۱۳۵۸
۴- سیدمحمد سیدمحمدی متولد ۱۳۴۴
۵ – محمدحسین زاده متولد ۱۳۴۶
۶- علیرضا جهانی متولد ۱۳۴۸
۷-غلامرضا مرادی متولد ۱۳۴۵
۸-قاسم حسین نیا متولد ۱۳۵۶
۹-مساعد پورحامد متولد ۱۳۴۸
۱۰-سید علی اصغر موسوی گزافرود متولد ۱۳۵۳
۱۱- امین صادقی جورکاسری متولد ۱۳۵۱
۱۲- فرامرز حیدری پرچکوهی متولد ۱۳۵۳
۱۳- اسماعیل علی محمدی متولد ۱۳۵۳
۱۴- هادی سلمی گرکرودی متولد ۱۳۵۸
۱۵- صغری همتی دیارجان متولد ۱۳۴۵
۱۶- صدیقه رمضانی تمیجانی متولد ۱۳۶۱
۱۷-حسین گل پرور متولد ۱۳۵۷
۱۸-معصومه مرادیان متولد ۱۳۴۶
۱۹- علی داوودی کیاکلایه متولد ۱۳۴۶
۲۰- فرزاد دلارام متولد ۱۳۶۵
۲۱- ناهید دوستار قاسم آباد متولد ۱۳۵۰
۲۲- اسداله عباسی متولد ۱۳۴۰
۲۳- مریم بابایی متولد ۱۳۴۸
۲۴- محمدرضا رجبی متولد ۱۳۵۲
۲۵- حجت الاسلام رضا مظفری متولد ۱۳۵۱
۲۶- منصور سعادت نژاد متولد ۱۳۵۱
۲۷- یحیی مصدق متولد ۱۳۴۱
۲۸- کوثر صادقی ولنی متولد ۱۳۶۵
۲۹- حمید قربانی متولد ۱۳۵۷
۳۰- حسن ملکی آزارکی متولد ۱۳۶۲
۳۱- محمد علی جانی متولد ۱۳۵۰
۳۲- محمد تقی نجف زاده شوکی متولد ۱۳۴۵
۳۳- حجت الاسلام محمد صفری ملک میان متولد ۱۳۵۹
۳۴- نظر علی علیزاده متولد ۱۳۴۱
۳۵-محمد باقر شیخی متولد ۱۳۴۳
۳۶- علی اکبر موسوی ثابت متولد ۱۳۶۳
۳۷- یحیی ذکریاپور بلالمی متولد ۱۳۳۴
۳۸- فریدون داوری متولد ۱۳۵۱
۳۹- محب اله مهریاری لیما متولد ۱۳۴۲
۴۰- مصطفی حسینیان رودسری متولد ۱۳۴۷
۴۱- شاپور علی نژاد متولد ۱۳۵۰
۴۲-عابد حسن پور قاسم آباد متولد۱۳۶۷

گفتنی است؛ حجت‌الله تقوی از شرکت در انتخابات مجلس انصراف داد.
.
خبرنگار: ابوالفضل شکری