صدور مجوز برای ۶۷ رسانه‌ی مکتوب و الکترونیک
صدور مجوز برای ۶۷ رسانه‌ی مکتوب و الکترونیک
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز فعالیت ۶۷ رسانه‌ی مکتوب و الکترونیک با موافقت اعضای این شورا خبر داد.

به گزارش تیترما، سیدعلاءالدین ظهوریان با اشاره به جزئیات ارائه‌ی مجوز به ۶۷ رسانه‌ی مکتوب و الکترونیک، گفت: در جلسه‌ی اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه‌ی رسانه‌های مکتوب و برخط، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که با صدور مجوز برای ۶۷ رسانه موافقت شد.

به گفته‌ی دبیر هیت نظارت، در جلسات اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات، گزارش رصد عملکرد محتوایی و حرفه‌یی رسانه‌های کشور که در دبیرخانه هیات به طور ویژه بررسی شده، مطرح و تعاملات لازم با مدیران محترم رسانه‌ها انجام شده است.

وی هم‌چنین اضافه کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات با تغییر وضعیت ۵۳ رسانه نیز موافقت کرد.

  • منبع خبر : ایرنا