انباشت زباله در رودسر از خط قرمز عبور کرده است
انباشت زباله در رودسر از خط قرمز عبور کرده است
ساماندهی زباله و ریجکت‌های فضای کارخانه کمپوست رودسر طی 2 ماه آینده ساماندهی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تیترما، حسین اسماعیل‌پور فرماندار شهرستان رودسر در کمیته‌ی پسماند شهرستان رودسر با اشاره به این مطلب که انباشت زباله در رودسر از خط قرمز گذشته است، اظهارداشت: مدیریت پسماند و زباله در شهرستان رودسر اوصاع مناسبی ندارد و نیز با غیرفعال شدن کارخانه‌ی کپوست رودسر طی چند ساله‌ی اخیر، بیش از صدها تن زباله در فضای محوطه‌ی این کارخانه دپو شده است.
فرماندار رودسر هم‌چنین گفت: مشکل زباله در شهرستان نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است و دفع نامناسب زباله در منطقه، مشکلاتی از نظر زیست محیطی و بهداشتی به دنبال داشته است.
اسماعیل‌پور تصریح کرد: در۲ ماه آینده نسبت به ساماندهی زباله و ریجک‌ت‌های فصای کارخانه اقدام و نیز سه میلیارد تومان اعتبار برای فعال کردن مجدد کارخانه کمپوست در نطر گرفته شود، به شرط این‌که این کارخانه برنامه‌یی در این راستا داشته باشد.

در ادامه‌ی جلسه‌ی کمیته‌ی پسماند شهرستان رودسر، شهرداران کلاچای، رحیم‌آباد، چابکسر و محیط‌زیست رودسر، جهادکشاورزی و بهداشت درمان از وضعیت نامناسب کارخانه‌ی کپموست رودسر که با مدیریت شهرداری رودسر اداره می‌شود، ابراز نگرانی کردند.

 

عکس و خبر: ابوالفضل شکری (تیترما)