در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌ی کارمند ایران ثبت شده باشد.
  • درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

به گزارش تیترما، در بودجه‌ی سال آینده، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، شرایط پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت اطلاعات عمومی شده است.

بر اساس گزارش ایسنا، دستگاه‌های اجرایی که در قانون برنامه‌ی ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به نحوی از انحا، بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و هم‌چنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در “سامانه کارمند ایران” ثبت و یا بروزرسانی کنند.

از این رو از تیرماه سال بعد تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه‌ی دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس اطلاعات سامانه‌ی کارمند ایران انجام می‌شود.

هم‌چنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌یی به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ صرفا پس از ثبت اطلاعات آن‌ها در “سامانه کارمند ایران” از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

این درحالی است که ثبت حقوق کارکنان در سه سال اخیر با توجه به قانون برنامه‌ی ششم توسعه باید در سامانه‌‌ی حقوق و دستمزد انجام می‌شد که هنوز وضعیت ورود به اطلاعات کارکنان در این سامانه مشخص نشده و با وجود این‌که برخی دستگاه‌ها برای اعلام حقوق و مزایا ورود کرده‌اند؛ برخی دیگر هم‌چنان تکلیف مشخصی در این رابطه ندارند.