با من بیایید
با من بیایید
فرزین فخر یاسری، متولد 1333 شاعر، نقاش، داستان‌نویس و هنرمند لنگرودی و نویسنده‌ی رمان‌های بچه‌های پارک، تنهایی المیرا، با تو تا کجا و داستان‌کوتاه جنگل آدم‌ها از آن طرف و....است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                فرزین فخر یاسری

با من بیایید…

برویم به جنگل حیوانات

بیا و ببین که هر یک در درون ما

با صفاتی زشت و زیبا، رنگارنگ

حکایاتی دارند تلخ و شیرین

می‌گویم از نجابت اسب‎ها و معصومیت برّه‌ها

می‌خوانم از بی‌خیالی گاوها و اطاعت الاغ‌ها

می‌سرایم از دلربایی آهوها و مهربانی سگ‌ها

می‌نویسم از مکر و ریای روباه‌ها و هوس‌های خوک‌ها

اکنون نپرس از درندگی شیرها و گرگ‌های گرسنه

که همیشه فکر تو را در کمین معده‌ی خود دارند

و چه موذی موش‌ها و سمورها

نه نمی‎خواهم بگویم از نمک‌ناشناسی گربه‌ها که فراوان‌اند

از آدم‌ها هر چقدر که بگویم کم است

که در قفس وجودشان پر است-

-از جانوارانی که حکایاتی بسیار دارند

تلخ و سوزناک و چقدر هم باید فکر کرد…

از امروز تا فرداهای نامعلوم…!