پس از سه سال اعضای هیئت مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ گیلان مشخص شدند.

به گزارش تیترما، نشست انتخاب اعضای هیئت‌مدیره‌ و بازرسان خانه‌ی فرهنگ گیلان، ۱۵ آذر ۱۳۹۸ در عمارت قدیمی سمیعی برگزار شد.
در آغاز محمدتقی پوراحمدجکتاجی، مجید دانش‌آراسته و مسعود پورهادی به عنوان روسای سنی مجمع عمومی خانه‌ی فرهنگ گیلان انتخاب شدند و مسعود جوزی مدیر مسئول و کاندیدای هیئت مدیره به قرائت گزارش عملکرد هیئت اجرایی پرداخت.
سپس رای‌گیری انجام شد و اعضای تازه به شرح زیر انتخاب شدند:
۱-مزدک پنجه‌ای۲-پرویز فکر آزاد۳- محمدرضا یکرنگ صفاکار۴-عباس گلستانی۵-منوچهر بهدانی۶-حامد اریب۷-لیلا پورکریمی
اعضای علی‌البدل هیئت مدیره:
۱-مازیار عمادزاده
۲-طاهره آرمیون
اعضای منتخب بازرسان
۱-رضا مجلسی
۲- مسعود حقانی
بازرس علی البدل
۱-شهرام دفاعی
گفتنی است خانه‌ی فرهنگ گیلان نهادی غیردولتی است و در رشت، محله‌ی قدیمی ساغریسازان واقع است.