شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن
شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن
مدیر یک شرکت که به اتهام تعرض به دانشجوی پزشکی محاکمه شده بود از اتهام تجاوز تبرئه و به 99 ضربه شلاق محکوم شد.

به‌گزارش تیتر ما، دانشجوی  شاکی پرونده به قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تهران گفت: مدتی قبل در یکی از سایت‌های کاریابی و تبلیغاتی آگهی استخدام کارت پخش کن دیدم. از آنجا که دانشجوی رشته پزشکی هستم و نیاز شدیدی به کار و پول داشتم به آنجا رفتم و استخدام شدم.

این زن جوان ادامه داد: مدتی بعد مدیر شرکت به من پیشنهاد دوستی و رابطه داد که قبول نکردم تا اینکه یک روز مرا به خانه‌اش برد و به من تجاوز کرد و من هم از وی شکایت کردم.
در ادامه‌ی جلسه متهم به قضات گفت: این زن دروغ می‌گوید او با میل خودش با من رابطه داشت، چون من مرد ثروتمندی هستم می‌خواست از من پول بگیرد؛ اما وقتی متوجه شدم شوهر دارد، ارتباطم را با او قطع کردم .

متهم در ادمه افزود:وی  گفت با شوهرش اختلاف داشته و در حال جدایی هستند، با این حال بعد از مدتی او از من شکایت کرد.
بدین ترتیب وقتی برای قضات محرز شد که موضوع تجاوز به عنف واقعیت نداشته متهم را به ۹۹ ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع محکوم کردند.‌

  • منبع خبر : ایران