جامعه‌ی کارگری در بین مجموعه‌ی اقشار مختلف جامعه‌ی ایرانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور است و ستون فقرات تولید کشور است.

به گزارش بانانیوز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: جامعه‌ی کارگری ایران به عنوان ستون فقرات تولید کشور محسوب می شوند‌ و در حوزه‌ی اداره‌ی امور اجتماعی کشور نقش موثری در انسجام و یکپارچگی دارند.
وی با اشاره به پایش و رصد کردن واحدهای تولیدی در کشور و ۴۵۰ هزار کارگاه‌های مختلف تولیدی ثبت شده در مجموعه‌ی صنفی کشور، افزود: ۱۲۸۱ واحد در مجموعه‌ی اقتصادی کشور رقم شکننده‌یی است و در استان گیلان ۳۶۰ واحد تولیدی طی این دوران به چرخه‌ی تولید برگشتند که همراهی جامعه‌ی کارگری مهم‌ترین عامل این بازگشت است.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر رسیدگی به جامعه کارگری در عرصه های گوناگون، اذعان کرد: در شورای دولت و جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی، به دنبال افزایش حداقل دستمزد و دفاع از حقوق کارگران هستیم.
شریعتمداری، جامعه‌ی کارگری را یکی از مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌ی اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: تعامل دوسویه با کارگران و کارفرمایان، جلب منافع در تعامل سازنده با کارگران در راستای حمایت بیش‌تر از کارگران و حفظ حقوق کارگر است.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری