این شعر از سروده‌های سایه نیست
این شعر از سروده‌های سایه نیست
این شعر از هوشنگ ابتهاج نیست.

آلبوم جدید همایون شجریان، علیرضا قربانی و مهیار علیزاده علاوه بر اینکه به اشتباه شعری را به هوشنگ ابتهاج نسبت داده، این پرسش را به وجود می‌آورد که چرا قبل از انتشار آلبوم، اصلا با این شاعر تماس و اجازه‌ای گرفته نشده است؟! واکنش یلدا ابتهاج – دختر هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سایه) – و اعلام اینکه شاعر قطعه‌ «افسوس» از آلبوم جدید همایون شجریان و علیرضا قربانی با نام «افسانه چشم‌هایت» با وجود آنچه در این آلبوم آمده، از سروده‌های «سایه» نیست، موضوع مهم دیگری را روشن می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که مگر سازندگان این آلبوم پیش از انتشار آن و برای کسب اجازه از شاعرِ شعری که به گفته آنها «سایه» است با او حتی تماسی نداشته‌اند تا برای استفاده از شعر اجازه بگیرند که اگر این اتفاق می‌افتاد همان‌جا متوجه می‌شدند که شاعرِ شعر هوشنگ ابتهاج نیست.

  • منبع خبر : اعتماد