«تیترما»با هدف اطلاع‌رسانی مستقل راه‌اندازی شده است. اعتقاد داریم در روزگار انفجار اطلاعات، آن‌چه بسیار اهمیت دارد؛ رساندن اخبار درست و دقیق فارغ از کمیت آن به مخاطب است.

«تیترما» بر اخلاق رسانه‌یی تاکید خواهد داشت و سعی خواهد کرد در نشر خبرها، رعایت اخلاق اجتماعی و تعهد حرفه‌یی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد.

«تیترما»متعهد به «تولید محتوا»ست، اگرچه می‌توان قاطعانه گفت هیچ رسانه‌ی غیردولتی‌یی در ایران نمی‌تواند صددرصد محتوا را در مجموعه‌اش تولید کند، که به همین دلیل در این رسانه، خبرهای «غیرتولیدی» قطعا با ذکر منبع و البته به صلاحدید سردبیر با ویرایش منتشر خواهد شد.

«تیترما»مستقل است و متعهد است مستقل بماند و در این راه بدون جانبداری، به همه‌ی سلایق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی ودر حد توان خواهد پرداخت و این را از اصول اولیه‌ی اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند.

ما به رعایت «اصول خبرنویسی» پای‌بندیم، چنان‌چه رویه‌ی این رسانه راپسندیدید، خواننده‌ی ما باشید

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: افشین معشوری

شماره‌ی مجوز: ۸۶۹۶۹

(صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

سردبیر: افشین معشوری

زیر نظر تحریریه

فرامرز محمدی‌پور، پروانه محمدنژاد، الهام کیان‌پور، رامین معشوری

سرویس عکس:

فرزاد فخرایی