تجلیل از مدیر انتشارات یانا؛ برگزیده‌ی ناشران گیلان - تیترما | تیترما