فیلم | گل مهدی طارمی به امارات
فیلم | گل مهدی طارمی به امارات
مهدی طارمی تک گل ایران را در برابر امارات به ثمر رساند.